Regulamin

Ogólne warunki firmy AM Andre Martin GmbH

§1 Stosowanie wobec przedsiębiorców i definicje terminów

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji ważnej w momencie złożenia zamówienia.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną do celów, które w przeważającej mierze nie są ani jej działalnością komercyjną, ani ich niezależną działalnością zawodową nie można przypisać (§ 13 BGB).

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) Następujące postanowienia dotyczące zawarcia umowy dotyczą zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://www.andremartin.pl.

(2) W przypadku zawarcia umowy, umowa pochodzi

AM Andre Martin GmbH
Andre Martin
Langackerstrasse 121
D-8704 Herrliberg
Numer rejestracji CH02040625784
Zarejestruj sąd Herrliberg

o.

(3) Prezentacja towarów w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty z naszej strony, ale jest jedynie niewiążącym zaproszeniem do zamawiania towarów przez konsumenta. Zamawiając pożądany towar konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.
(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę, pomyślnie przechodząc przez procedurę zamówienia podaną w naszym sklepie internetowym.

Zamówienie składa się w następujących krokach:

1) Wybór pożądanego towaru
2) Potwierdź klikając na przycisk “Zamów / Zamów w przedsprzedaży”
3) Sprawdzanie szczegółów w koszyku
4) Obsługa przycisku “do kasy”
5) Rejestracja w sklepie internetowym z rejestracją lub bez rejestracji i wprowadzeniem danych kandydata (adres e-mail i hasło).
6) Ponowne badanie lub korekta wprowadzonych danych.
7) Wiążące złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “zamów z kosztami” lub “kup”

Konsument może powrócić na stronę internetową przed złożeniem zamówienia, naciskając przycisk “wstecz” w używanej przez niego przeglądarce internetowej po sprawdzeniu informacji, na których zapisane są informacje o kliencie oraz poprawieniu lub skorygowaniu błędów wprowadzania Zamknij przeglądarkę internetową, aby anulować proces zamówienia. Potwierdzamy otrzymanie zamówienia bezpośrednio za pomocą automatycznie wygenerowanego e-maila (“potwierdzenie zamówienia”). Dzięki temu przyjmujemy twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu zamówienia dla zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Prześlemy Państwu dane zamówienia oraz nasze warunki handlowe drogą elektroniczną. Możesz również wyświetlić warunki na stronie https://www.andremartin.pl/de/agb.html w dowolnym momencie. Szczegóły Twojego zamówienia nie są już dostępne przez Internet ze względów bezpieczeństwa.

§3 ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek od sprzedaży i inne składniki ceny. Ponadto istnieją wszelkie koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość płatności przez PayPal, kartę kredytową (Visa).

§4 dostawa

(1) Wszystkie produkty oferowane przez nas są gotowe do natychmiastowej wysyłki, chyba że zaznaczono inaczej w opisie produktu. Dostawa odbywa się tutaj najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. W takim przypadku termin dostawy w przypadku płatności z góry w dniu następującym po zleceniu płatności zaczyna biec do banku obciążonego przelewem i do wszystkich pozostałych metod płatności następnego dnia po zawarciu umowy. Jeżeli termin upływa w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin upływa następnego dnia roboczego.

(2) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów nie przechodzi na kupującego, dopóki towary nie zostaną przekazane nabywcy, nawet w przypadku zakupu konsygnacyjnego.

§5 Zachowanie tytułu

Zastrzegamy własność towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

************************************************** **************************************************
§6 Prawo do odwołania klienta jako konsumenta:

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek:

anulowanie

wycofanie

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez niego, która nie jest przewoźnikiem, przejęła posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

 
AM Andre Martin GmbH
Andre Martin
Langackerstrasse 121
D-8704 Herrliberg
E-mail info@andremartin.pl
za pomocą wyraźnego oświadczenia (takiego jak list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego modelu formularza wypłaty, który nie jest wymagany.

konsekwencje wypłaty

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym opłaty za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy, muszą być spłacone natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy, w przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Państwem; zostaniesz obciążony opłatami za spłatę.

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Koniec odwołania

******************************************* *******************************************

§7 formularz anulowania

Wzór formularza wypłaty

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

W :
AM Andre Martin GmbH
Andre Martin
Langackerstrasse 121
D-8704 Herrliberg
E-mail info@andremartin.pl

Ja / my (*) niniejszym anuluję umowę zawartą przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następujących usług (*)

_____________________________________________________

Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

__________________

Nazwa konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta (ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

__________________

data

__________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 gwarancja

Obowiązują ustawowe warunki gwarancji.

§9 Język umowy

Jako język umowy niemiecki będzie dostępny wyłącznie.

Stan GTC Luty 2017

LANGUAGE

 

ENGLISH

DEUTSCH

POLSKI

Русский

中文 (中国)

日本語

 

×