Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności AM Andre Martin GmbH

Niniejsza polityka prywatności firmy andremartin.pl, strony internetowej firmy AM Andre Martin GmbH, informuje o tym, w jaki sposób my i firma AM Andre Martin GmbH (zwana dalej również “my”) zajmujemy się danymi, które są przetwarzane na Twój temat, niezależnie od tego, czy Korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych lub w inny sposób. W odniesieniu do tych stron internetowych jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych i zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

“Dane osobowe” to indywidualne dane na temat osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oznacza to, że jest to informacja, którą można osobiście przypisać do ciebie i możesz powiedzieć coś o sobie. Niniejsza Polityka prywatności również używa sformułowania “Twoje Informacje”. “Edycja” oznacza wszelkie przetwarzanie twoich danych, w szczególności gromadzenie, przechowywanie, administrowanie, używanie, przesyłanie, ujawnianie lub usuwanie twoich danych. 

Należy pamiętać, że poniższe uwagi mogą być regulowane od czasu do czasu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie i zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności. Witryny stron trzecich dostępne za pośrednictwem naszej witryny internetowej nie podlegają zasadom określonym w niniejszym dokumencie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przestrzeganie ochrony danych przez strony internetowe osób trzecich.

W dalszej części informujemy o tym, jakie dane osobowe zbieramy i przechowujemy od Ciebie podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i komu możemy je udostępniać. Ponadto otrzymasz informacje o przysługujących Ci prawach dotyczących wykorzystania Twoich danych:

1. Cel przetwarzania ich danych osobowych i ich wykorzystania

a. Odwiedź stronę www.andremartin.pl

Jeśli korzystasz z naszych ofert cyfrowych bez dodatkowych informacji, technologia serwera internetowego automatycznie rejestruje ogólne informacje o wizytach technicznych w tak zwanych plikach dziennika. Obejmuje to między innymi adres IP używanego urządzenia, z którego dokonywana jest wizyta, informacje o typie przeglądarki i używanym systemie operacyjnym, o dostępnych ofertach cyfrowych, stronach referencyjnych / wyjściowych, czasie i czasie trwania wizyty. 

Gromadzenie i przetwarzanie takich informacji w celu umożliwienia korzystania z naszych stron internetowych (połączenia) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności naszych systemów i ofert oraz zwiększenie do analizy korzystania z naszych ofert i usług do zbierania ogólnych informacji demograficznych oraz aby umożliwić optymalizację naszej stronie internetowej (w tym, ale nie wyczerpujące, ulepszenia produktów, kampanie marketingowe, reklamę celowane, etc.), jak również do wewnętrznych celów statystycznych. Identyfikacja użytkownika nie ma miejsca. Twoja tożsamość jest w ten sposób chroniona. Podobnie, w zasadzie nie ma żadnego związku pomiędzy tymi automatycznie gromadzonymi informacjami i danymi osobowymi przechowywanymi przez nas. Jednak wyjątek od tej reguły może istnieć nawet jeśli masz już zarejestrowane konto w jednym z naszej strony internetowej. Dotyczącą przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników, zobacz 1.B i 1.C bardziej szczegółowe informacje w następujących sekcjach.

Ponadto korzystamy z plików cookie i narzędzi analitycznych (np. Slimstat) podczas odwiedzania naszych portali. W tym celu zobacz nr. 8 i ust. 9 niniejszej Polityki prywatności.

b. Rejestracja konta użytkownika

W przypadku spersonalizowanych usług lub obszarów o ograniczonym dostępie lub przetwarzania żądań i administrowania zakupami, metod płatności i statusu zamówienia może być konieczne zarejestrowanie się, a tym samym utworzenie konta użytkownika. Konieczne jest podanie pewnych danych osobowych. Dotyczy to na przykład

  • Twój adres e-mail, który może również służyć jako nazwa użytkownika,
  • hasło

oraz, w zależności od kontekstu i oferty, dalsze szczegóły, takie jak

  • Imię i nazwisko
  • Adres (pełny adres pocztowy, kod pocztowy, miasto)
  • numer telefonu
 
  • Oprócz informacji wymaganych do korzystania z konkretnej oferty cyfrowej, możesz dobrowolnie wprowadzać i przechowywać inne dane osobowe. 

Dane te będą wykorzystywane do obsługi i administracji z naszych usług cyfrowych w celu sprawdzenia wprowadzonych danych pod względem wiarygodności, który jest właściwy do ustalenia, projektowania zawartości, wdrażanie i zmiany umowy z wami relacje za pośrednictwem konta, aw przypadku wypłacane usług (zakupy w sklepie internetowym) do fakturowanie. 

Po potwierdzeniu na zakończenie rejestracji do zbierania i mutacji informacji o koncie użytkownika, gwarantujesz poprawność wprowadzonych informacji.

c. Korzystanie ze sklepu internetowego jako zarejestrowany użytkownik

Podczas korzystania ze sklepu internetowego przez zarejestrowanych użytkowników, zbieramy dane ze względów statystycznych, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie portalu oraz analizować, optymalizować i personalizować korzystanie z naszych ofert i usług.

Więcej informacji na temat przetwarzania tych danych osobowych można znaleźć w sekcji 1.d i sekcji 4 poniżej.

Jeśli korzystasz z naszego portalu jako zarejestrowany użytkownik, dane statystyczne mogą być dostępne dla innych zarejestrowanych użytkowników oraz zbierane i oceniane przez nas.

d. Zamówienie płatnego produktu

Przy zakupie na naszej stronie produktu, odpowiednio odnoszą płatną usługę, specyfikacja danych, takich jak imię i nazwisko, adres (pełny adres pocztowy, pocztowy, miasto) i ewentualnie dalszych danych jest konieczne, jak to wykorzystać do realizacji zamówienia potrzebujesz z tobą. do zakupu produktu, odpowiednio, z płatnego serwisu, jeśli wybierzesz opcję płatności online, takich jak karta kredytowa lub PayPal lub innych płatności bram internetowych (w tym przypadku paskiem), płatność za pośrednictwem systemu płatności online danego operatora odbywa. Przetwarzanie danych osobowych oraz płatności w tym przypadku bezpośrednio od operatora danego systemu płatności. Wiemy i nie przechowywać swoje dane płatnicze.

Jeśli jesteś zarejestrowany i masz konto użytkownika, możemy zapisać twoje dane na koncie użytkownika przy następnym zakupie / umowie.

W każdym przypadku przechowujemy wszystkie informacje o aktualnych i przeszłych zakupach i umowach, tj. Produkty, usługi, liczbę produktów i usług na zakup, kwotę płatności. Jesteśmy uprawnieni do wykorzystania tych informacji do celów marketingowych i analitycznych. 

Więcej informacji na temat marketingu i analiz można znaleźć w sekcji 4 poniżej.

2. Dane dla stron trzecich

Współpracujemy z innymi firmami lub osobami fizycznymi lub zatrudniamy inne firmy lub osoby prywatne do przetwarzania i przechowywania danych. Mogą uzyskać dostęp do twoich danych osobowych lub danych użytkowania, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków.

(Tylko dla sklepu internetowego)

Ponadto przekazujemy Twoje dane stronom trzecim, o ile jest to konieczne do realizacji umowy. W tym celu przekazujemy niezbędne dane tylko firmom transportowym, bankom i innym usługodawcom. Ci usługodawcy wykorzystują Twoje dane wyłącznie do przetwarzania zamówień, a nie do innych celów. Jeżeli jest to konieczne do celów określonych w zdaniu 1, ujawnienie może również nastąpić za granicą, na przykład w celu ułatwienia dostawy towarów. Więcej informacji na temat przelewów zagranicznych można znaleźć w rozdziale 5.

Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, nie będą sprzedawane, wynajmowane ani wymieniane przez nas poza firmą AM Andre Martin GmbH.

Oprócz ujawnień opisanych powyżej, przekazujemy dane osobowe tylko w przypadku wyraźnej zgody na obowiązek prawny lub jeśli jest to konieczne do egzekwowania naszych praw, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku umownego.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych

Firmy AM Andre Martin GmbH mają na celu ciągłe doskonalenie oferowanych usług cyfrowych i uczynienie ich bardziej opartymi na potrzebach i bezpieczniejszymi.

W tym celu specyficzne dla użytkownika historyczne i przyszłe dane, które mamy do dyspozycji, mogą być stale łączone za pomocą różnych narzędzi analitycznych, a zachowania użytkowników mogą być analizowane, agregowane, spseudonimizowane i anonimizowane dla wszystkich dostawców. Aby ulepszyć naszą bazę danych, możemy wykorzystywać publicznie dostępne dane lub dane stron trzecich. Wnioski z korzystania z naszej oferty mogą być wykorzystywane i wykorzystywane w ramach analizy zachowań użytkowników w innych firmach uczestniczących. Przetwarzanie danych odbywa się przede wszystkim z pseudonimami lub anonimowymi danymi.

4. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Jesteśmy również uprawnieni do przekazywania twoich danych osobowych stronom trzecim (zamawiającym usługodawcom) za granicą, pod warunkiem, że jest to odpowiednie dla przetwarzania danych opisanego w niniejszej polityce prywatności. (Online Store). Są one zobowiązane w takim samym zakresie jak my sami do ochrony danych. Jeżeli poziom ochrony danych w jednym kraju nie odpowiada poziomowi szwajcarskiemu, zapewniamy, że ochrona danych osobowych przez cały czas odpowiada ochronie w Szwajcarii. Zapewniamy to poprzez jeden lub więcej z następujących środków:

5. Prawo do informacji, poprawiania, anulowania lub reklamacji

Masz prawo do dochodzenia swoich praw do prywatności w dowolnym momencie i do żądania informacji o tym, czy i które dane osobowe o Tobie są przez nas przetwarzane. Możliwe jest również, że dane osobowe zostaną poprawione, zablokowane lub usunięte w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie i dowód tożsamości na następujący adres: 

datenschutz@andremartin.pl

Zastrzegamy sobie prawo do korespondowania z Tobą w tym kontekście.

Należy pamiętać, że nawet po złożeniu wniosku o zablokowanie lub usunięcie danych osobowych, musimy zachować je częściowo w ramach naszych ustawowych lub umownych obowiązków przechowywania (na przykład do celów rozliczeniowych) iw tym przypadku jedynie blokować dane osobowe w tym celu. Co więcej, usunięcie Twoich danych osobowych może oznaczać, że nie będziesz już mógł uzyskać lub korzystać z usług, które zarejestrowałeś. W pewnych okolicznościach masz prawo do przekazania nam lub innym osobom danych osobowych we wspólnym formacie.

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingowych i promocyjnych, a także przekazywaniu danych w ramach AM Andre Martin GmbH zgodnie z klauzulami 1 i 3 w dowolnym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Taka sprzeczność nie wyklucza całkowicie gromadzenia danych osobowych. Zastrzeżenie wyklucza jedynie to, że zebrane dane osobowe nie mogą być przetwarzane anonimowo w celach marketingowych iw tym celu mogą być przekazywane innym firmom i analizowane przez nie. Aby całkowicie wykluczyć lub przynajmniej ograniczyć gromadzenie danych osobowych, należy przestrzegać kroków wymienionych w punkcie 8 dotyczących dezaktywacji plików cookie. Może to oznaczać, że nie możesz już uzyskać lub skorzystać z zakupionych usług. Ponadto masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych. Możesz to zrobić u regulatora w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia danych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne z prawnego punktu widzenia lub zgodnie z celem przetwarzania. Podczas analiz przechowujemy Twoje dane do czasu zakończenia analizy. Jeżeli przechowujemy dane w oparciu o stosunek umowny z Państwem, dane te będą przechowywane przez co najmniej tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny i pod warunkiem, że istnieje jakikolwiek okres przedawnienia dla ewentualnych roszczeń nas lub prawnych lub umownych obowiązków zatrzymania. 

7. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed nieumyślną, niezgodną z prawem lub nieuprawnioną manipulacją, usunięciem, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem oraz przed częściową lub całkowitą utratą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale dostosowywane i ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę danych lub ich wiedzę i wykorzystanie przez osoby trzecie. Jako narzędzie bezpieczeństwa używana jest wtyczka firmy Wordfence, która jest tutaj używana.

Jeśli zarejestrujesz się z nami jako użytkownik, dostęp do konta użytkownika jest możliwy tylko po podaniu osobistego hasła. Płatności i dostęp do informacji powinny być traktowane jako poufne i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza jeśli dzielisz komputer z innymi.

Bardzo poważnie podchodzimy także do kwestii prywatności w firmie. Nasi pracownicy i firmy serwisowe przez nas zlecone zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

8. Pliki cookie

Dzięki ciasteczkom Twoja wizyta na naszej stronie internetowej jest łatwiejsza, przyjemniejsza i ważniejsza. Pliki cookie to pliki informacyjne, które przeglądarka internetowa automatycznie zapisuje na twardym dysku komputera podczas odwiedzania naszej witryny. 

Pliki cookie nie uszkadzają dysku twardego komputera ani nie są danymi osobowymi użytkownika przesyłanymi do nas przez pliki cookie.

Używamy plików cookie, na przykład, do śledzenia, kto odwiedził nasz portal i do określenia, jak często odwiedzane są pewne strony lub oferty, które części portalu cieszą się szczególną popularnością i ogólnie, w jaki sposób portal jest używany. Używamy innych plików cookie, aby móc swobodnie poruszać się po naszym portalu i korzystać z jego funkcjonalności, na przykład podczas uzyskiwania dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie. Takie pliki cookie mogą również być wymagane do korzystania z koszy na zakupy lub funkcji płatności. Za pomocą plików cookie możesz także użyć wybranych opcji lub decyzji podjętych jako ustawienia, aby wygodniej było odwiedzać portal. Zasadniczo użycie plików cookie służy poprawie naszych usług, uczynić go bardziej skutecznym i bezpieczniejszym. Jednak pliki cookie są również wykorzystywane do zbierania informacji w celu oferowania reklam, które mogą Cię zainteresować. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować przeglądarkę w dowolnym momencie, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub kiedy pojawi się nowy plik cookie, pojawi się notatka.

Zasadniczo nasze oferty cyfrowe mogą być również używane bez zgody plików cookie, ale wtedy poszczególne funkcje mogą być ograniczone. 

9. Tracking- und Analyse-Tools

Ponadto korzystanie z naszych usług cyfrowych jest mierzone i oceniane za pomocą różnych systemów technicznych, głównie przez zewnętrznych dostawców, takich jak Google Analytics lub Slimstat. Pomiary te można wykonywać zarówno anonimowo, jak i osobiście. Jest możliwe, że zgromadzone dane od nas lub dostawców zewnętrznych takich systemów technicznych z kolei do przetwarzania na rzecz stron trzecich. Najczęściej stosowanym narzędziem analitycznym jest Google Analytics, usługa dostarczana przez Google Inc. Pozwala to na przesyłanie zebranych danych z zasady na serwer Google w USA, przy czym adresy IP są anonimizowane przez anonimizację IP, tak aby zlecenie nie jest możliwe. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Gromadzenie i przetwarzanie tych danych za pomocą Google Analytics może być przedmiotem sprzeciwu poprzez ustawienie rezygnującego pliku cookie, który uniemożliwia przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

10. Podstawa prawna 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w kontekście zasad przetwarzania danych i jeśli istnieje podstawa prawna. Tam, gdzie służy to inicjacji i realizacji naszej umowy, obowiązuje ta podstawa prawna. W przeciwnym razie mamy interes w ciągłym ulepszaniu naszych ofert, dostosowywaniu ich do Twoich potrzeb i pokazywaniu reklam, które mogą Cię zainteresować. Jest to konieczne, aby dalej rozwijać nasze oferty, aby móc je finansować i zapewnić bezpieczeństwo naszych ofert. Zakładamy, że dominują nasze interesy. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, to dotyczy.

11. Osoba kontaktowa

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych na naszej stronie internetowej, chcesz poprosić o informacje lub zażądać usunięcia danych, skontaktuj się z naszym prawnikiem ds  . Ochrony danych wysyłając e-mail na  adres

datenschutz@andremartin.pl  .

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych są następujące: 
AM Andre Martin GmbH 
Inspektor ochrony danych 
Langackerstrasse 121, 8704 Herrliberg / Zurich 

12. Aktualne i zmiany w polityce prywatności

Ponieważ nasza strona internetowa rozwija nowe technologie mogą być konieczne, aby zmienić tę politykę prywatności. Każda istotna zmiana w Polityce prywatności zostaną przekazane dla zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej do strony rejestracji podany adres e-mail lub notatki w odpowiednim momencie, aby zarejestrować się na koncie.

Aktualne regulacje dotyczące ochrony danych mogą być również dostępne i wydrukowane na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie.

Oryginalna polityka prywatności jest niemiecka. Przetłumaczone wersje są wyłącznie dla wygody. W przypadku sporów wykorzystany zostanie tekst w języku niemieckim.

Stoisko: 25 maja 2018 r

Copyright © AM Andre Martin GmbH – wszelkie prawa zastrzeżone.

LANGUAGE

 

ENGLISH

DEUTSCH

POLSKI

Русский

中文 (中国)

日本語

 

×